Magt og demokrati

Her finder du materialer om temaet "Magt og demokrati"

Ulighed

 

Global Justice Now: ”Honest Accounts 2017 – How the world benefits from Africa’s wealth

 • Rapport fra 2017 om, hvordan verdens rige lande udtømmer Afrika for rigdom. Giver et overblik over alle de finansielle ressourcer, der kommer ind samt trækkes ud af kontinentet med gode visuelle repræsentationer.


 

Global Justice Now: ”The poor are getting richer – and other dangerous delusions

 • Rapport fra 2015. Gennemgår og dekonstruerer populære neoliberale forestillinger som “Alle vinder under frihandel” og andre udviklingsmyter.


 

Global Financial Integrity: ”Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014

 • Dette studie undersøger ulovlige finansielle strømninger i udviklingslande samt hvor stor en del dette udgør af landenes handel. Ud fra disse data præsenteres forskellige råd til, hvordan man kan skabe et mere ansvarligt finanssystem.


Oxfam: "An Economy for the 99%"

 • Rapport fra 2017, der kortlægger den globale ulighed - både hvordan den ser ud i dag, men også hvordan den vil se ud i fremtiden, hvis vi ikke gør noget for at bekæmpe uligheden. 

 

Virksomheders magt

 

Corporate Europe Observatory: ”The corporate attack on the movement for trade justice

 • Rapport, der beskriver hvordan virksomheders lobbyarbejde og tænketanke aktivt har forsøgt at angribe og underminere NGOer og bevægelser, der taler imod frihandelsaftaler for at fremme egne interesser.


 

International Peoples Treaty on the Control of Transnational Corporations

 • Ideer og forslag til en folketraktat, der skal begrænse transnationale virksomheders magt - udarbejdet af netværket bag “Stop Corporate Impunity” kampagnen.


 

 

Transnational Institute (TNI): “Impunity Inc

 • Rapport fra TNI omhandlende virksomheders “super-power” med case studier der viser, hvordan virksomheders magt påvirker lokalbefolkninger.


 

Staten

 

James Scott: “Seeing like a State

 • En anarkistisk-inspireret analyse af staten, hvor der er fokus på statens ‘coercive’ facilitering af kapital-akkumulation, og hvordan denne proces betyder at stater fokuserer på at gøre naturen ‘legible’ og ’simple’ .


 

Globalisering og det Internationale System

 

Walden Bello, Transnational Institute: “It is both necessary and possible to develop an alternative to globalization

 • Artikel, der argumenterer for både nødvendigheden af og muligheden for at bygge et alternativ til globalisering. Globalisering beskrives her som frihandel og fri bevægelsesfrihed for kapital.

 

The Rules video: "Keep Connecting Dots"

 • Fortæller om konsekvenser af vores nuværende økonomiske system, der sætter økonomisk vækst over alt andet.

Podcasts

 

Dead Pundits Society: “Make State Theory Great Again

 • Podcast om marxisitisk og neomarxistisk statsteori

 

Busted: America's Poverty Myths

 • Gennemgår myter omkring fattigdom i USA - mange af pointerne er dog også gældende for fattigdom andre steder i verden.

Vidensbank


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev