Statement over FN's retningslinjer for ansvarlig regulering af land- og ressource­rettigheder

Afrika Kontakt er sammen med mere end 30 andre sociale bevægelser verden over medunderskrivere på et internaionalt statement om FN's "Tenure Guidelines" (LINK). Disse retningslinjer for ansvarlig regulering af naturressroucer blev vedtaget i 2012 og er et stort skridt mod en forvaltning af ressorucerne baseret på menneskerettighederne. 

Siden vedtagelsen har sociale bevægelser, civilsamfundsorganisationer og lokalsamfund over hele verden brugt retningslinjerne som støtte i deres kamp for madsuverænitet og demokratisk udvikling. På trods af dette fortsætter land-, water- og ressourcegrabbing stadig upåagtet mange steder, hvilket betyder store ødelæggelser for miljøet og brud på menneskerettighederne. Med dette statement understreger underskriverne det påtrængende behov for en fuldstændig og absolut implementering af FN's retningslinjer.

Underskriverne skriver bl.a.: "Vi, sociale bevægelser, græsrodsorganisationer og vores allierede, observerer med stor bekymring at nogle stater - side om side med bestemte FN-insitutioner og NGO'er - ikke fokuserer på de marginaliseredes og udsattes rettigheder og behov, men i stedet koncentrerer sig om at hjælpe virksomheder og private investorer med at anvende retningslinjerne i forretningsøjemed."

Du kan læse hele statementet i vedhæftelsen til venstre.

 

Vidensbank


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev