Over 50 civilsamfunds- organisationer kræver en ændring i EUs handels- og investeringspolitik

Skrevet i November år 2013

I denne uge var en alliance af over 50 civilsamfundsorganisationer samlet i Bruxelles for at lancere det Alternative Handelsmandat – en opfordring til, at EUs handels- og investeringspolitik skal støtte op om befolkningen og naturen frem for udelukkende at tilgodese indtjeningsinteresserne af en snæver elite. Lanceringen finder sted mens EU medlemslandenes handelsministre er på vej afsted til Verdenshandelsorganisationens (WTO) forhandlinger i Bali i næste uge.

”Det nuværende handels- og investeringsregime, der gennemtvinges af EU og WTO, fungerer ganske enkelt ikke. Praksissen med at tvinge markeder åbne for global fødevareindustri udrydder smålandbrug, og er en af hovedårsagerne til den omfattende fødevarekrise vi ser i verden. Dereguleringen af finansielle tjenesteydelser gennem frihandelsaftaler underminerer hårdere regulering af den finansielle sektor og baner vejen for den næste katastrofale finansielle krise. Det er afgørende, at vi bryder med denne erhvervsdrevet agenda,” udtalte Charles Santiago, som er medlem af det Malaysiske parlament ved lanceringen af mandatet for at vise sin støtte til kampagnen.

Det nye alternative 20-siders mandat anbefaler, at kerneprincipperne bag EUs handelspolitik burde være drevet af menneske- og arbejdstagerrettigheder såvel som beskyttelse af miljøet. På en række områder, herunder fødevarer, arbejde, penge og råstoffer, er der detaljeret anbefalinger til hvordan en forandring kunne se ud. Mandatet opfordrer bland andet til, at multinationale skal holdes til ansvar i tilfælde af brud på menneskerettigheder, tilsvining af miljøet samt skatteunddragelse.

Det Alternative mandat foreslår ydermere en ny proces for at indlede, forhandle og færdiggøre handels- og investeringsaftaler, hvor der gives en langt større rolle til nationale parlamenter og civilsamfundet for at sikre en tilbagerulning af den dominerende rolle, som erhvervslivet spiller i EUs nuværende praksis.

”EUs handelsaftaler bliver forhandlet bag lukkede døre til fordel for en række rige multinationale. De befolkninger der rammes af aftalerne er imidlertid aldrig blevet spurgt om, hvad de egentlig har brug for. Vi vil have en åben og demokratisk proces, der er styret af medlemslandenes befolkninger og deres valgte repræsentanter – fremfor som nu, hvor det er ikke-folkevalgte teknokrater og erhvervslobbyen, der bestemmer slagets gang,” sagde Pia Eberhardt fra Corporate Europe Observatory, som er medlem af alliancen bag det Alternative Handelsmandat.

Forslagene i det alternative mandat er udarbejdet på baggrund af en fireårig process med offentlige møder på tværs af medlemslandene, der engagerede en bred række af civilsamfundsaktører indefra såvel som udefra EU.

En række mere detaljeret forslag på nogle af de mest presserende områder er også blevet lavet. Forslagene skal danne fundamentet for en europæiske kampagne, der vil sætte handels- og investeringspolitikken til at arbejde for befolkninger og miljøet. Kampagnen er i første omgang rettet mod valget til EU-Parlamentet til maj, hvor man vil have støtte til mandatet fra de opstillede kandidater.

”I disse kriseramte tider har vi brug for politikere, der vil tage kampen op for handelsregler, der støtter op om befolkningers ønsker og miljøet. Handelsaftaler skal ud af de lyssky baglokaler , hvor kun erhvervslobbyen får adgang. Det er på tide, at vi får nogle politikere, der forstår handelspolitik som et værktøj til på demokratisk vis at støtte befolkninger, økonomien og miljøet i sin helhed og ikke kun som et værktøj til at fremme erhvervslivets snævre indtjeningsinteresser,” udtaler Mads Barbesgaard, politisk formand i Afrika Kontakt, som er medlem af alliancen bag mandatet.

Det Alternative Handelsmandat blev lanceret med  talere fra det Globale Syd, kriseramte lande i Europa, fagforeninger, miljø-, solidaritets og migrantorganisationer og nuværende medlemmer af EU-Parlamentet viste også sin støtte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Mads Barbesgaard, politisk formand i Afrika Kontakt, +45  30 20 36 49, mads@afrika.dk.

Amélie Canonne, koordinator af Alternative Trade Mandate Alliance [FR], [EN] +33 6 24 40 07 06, alternativetrademandate@gmail.com.

Pia Eberhardt, Corporate Europe Observatory [DE], [EN], +49 152 56 30 91 02, pia@corporateeurope.org.

Nuværende medlemmer i the Alternative Trade Mandate Alliance: Afrika Kontakt (Denmark), Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft (Germany), AITEC (France), Attac Austria, Attac Germany, Attac Spain, CNCD (Belgium), Colibri (Germany), Comhlamh (Ireland), Corporate Europe Observatory (Belgium), Ecologistas en Accion (Spain), European Milkboard, Fair Trade Advocacy Office (Belgium), Fairwatch (Italy), FDCL (Germany), FIAN Germany, Food & Water Europe, Germanwatch (Germany), Misereor (Germany), No Patents on Life! (Germany), Oxfam Germany, Philippinenbuero (Germany), Platform Aarde Boer Consument (Earth, Farmer, Consumer – Netherlands), Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe, PowerShift (Germany). Seattle to Brussels Network, SOMO (Netherlands), Terra Nuova (Italy), Trade Justice Movement (UK), Transnational Institute (Netherlands), Trocaire (Ireland), Vedegylet (Hungary), War on Want (UK), WEED (Germany), World Development Movement (UK), Za Zemiata (Bulgaria), 11.11.11. (Belgium).

Støtteorganisationer: Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN), Afrikagrupperna (Sweden), Attac Denmark, CEE Bankwatch Network (headquatered in the Czech Republic), Dutch section of Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF – Netherlands), European Federation of Public Service Unions (EPSU), FAIR TRADE HELLA (Greece), FIOM-CGIL (Metalworkers Federation – Italy), Glopolis (Czech Republic), Traidcraft (UK), Transnational Migrant Platform (TMP).

Vidensbank


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev