Afrika Kontakt vil have opgør med nyliberal dansk handelspolitik

Skrevet i Maj år 2013 af Peter Kenworthy

Handelsliberalisering er for en stor dels vedkommende ansvarlig for finanskrisen og u-landenes situation, hvilket Danmark har et medansvar for ved at ville føre en handelspolitik, der har liberalisering og egeninteresse som udgangspunkt.

”Frem for at være et middel til at støtte op om befolkningers socioøkonomiske muligheder og en styrkelse af demokratiet i Syd, er handelspolitik i stedet blevet et middel til ene og alene at fremme erhvervsinteresser”, siger Afrika Kontakts formand, Mads Barbesgaard.

Danmark skal ”arbejde for liberalisering af verdenshandlen” fordi handelsliberalisering grundlæggende er i Danmarks interesse, og Danmark skal ”anlægge en sammenhængende tilgang til handel og udvikling”, står der således den nye danske handelspolitiske strategi som handelsminister Pia Olsen Dyhr offentliggjorde i dag [31. maj 2013].

Denne nyliberale handelspolitik skal varetages ”primært gennem EU”, hvilket gør al tale om liberalisering af verdenshandlen temmelig dobbeltmoralsk, når man tænker på de høje toldmure som EU har sat op for at beskytte sine egne markeder. Ifølge UNCTAD mister u-landene årligt over 700 milliarder dollars årligt på grund af EU-protektionisme – 14 gange så meget som de får i udviklingsbistand.

Regeringens handelsstrategi kræver godt nok, at handelspolitikken skal ”bidrage til at fremme overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder”, at ”Danmark skal være i det internationale førerfelt for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar”, og at ”det er regeringens målsætning, at danske virksomheder gør maksimalt brug af CSR [Corporate Social Responsibility]”.

Men når Afrika Kontakt eller andre har påpeget over for regeringen, at danske firmaer overtræder både menneskerettighederne og deres egne CSR-regler i eksempelvis Vestsahara, hævder regeringen i realiteten at de intet kan gøre.

”Danske virksomheder er som udgangspunkt ikke bundet af regeringens udenrigspolitik og står selv til ansvar for deres forretningsmæssige dispositioner, når der ikke er vedtaget sanktioner. Det er ikke offentlige myndigheders opgave nærmere at regulere den enkelte virksomheds eller investors forretningsmæssige valg, så længe de i øvrigt sker inden for lovgivningens rammer,” svarede Pia Olsen Dyhr eksempelvis på et spørgsmål fra Udenrigsudvalget om danske firmaers handel med det besatte Vestsahara i marts 2012.

Men der er alternativer til regeringens nuværende nyliberale handelspolitik. Afrika Kontakt er medlem af Alternative Trade Mandate-alliancen, som er en international alliance der består af en lang række organisationer som arbejder for et grundlæggende brud med den fremherskende frihandelsideologi.

”Afrika Kontakt og Alternative Trade Mandate (ATM) arbejder for et opgør med denne ublu forfordeling af erhvervsinteresser og søger i stedet at sætte folkelig inddragelse i højsædet – i Nord og i Syd,” siger Mads Barbesgaard.

I denne forbindelse har Afrika Kontakt været medforfatter på en alternativ handelspolitik, som ATM udgav i maj. Heri står blandt andet, at handel skal ”styrke fælles forsøg på at skabe mere bæredygtige, socioøkonomisk retfærdige samfund, samt at fremme demokratiske landevindinger nationalt, regionalt, og internationalt. Disse mål står i skærende kontrast til den nuværende situation, hvor handel er blevet et redskab til at kontrollere lande”.

EU's handelspolitik har store konsekvenser for milliarder af mennesker i hele verden, og det faktum at EU-kommissionen, der ikke er demokratisk valgt, er den eneste EU-institution der kan lovgive på handelsområdet eller forhandle handelsaftaler med andre lande eller regioner er dybt problematisk, siger ATM – også fordi de hemmeligholdte processer omkring denne lovgivning og disse forhandlinger er stærkt påvirket af interessegrupper der styres af store virksomheder.

”Resultaterne af denne process”, skriver ATM, ”er at man forsøger at åbne markederne med alle midler, og betragter arbejdstagerrettigheder, sundhed, miljøhensyn, og forbrugerhensyn som barrierer – i og udenfor Europa. Dette vil på sigt give mere magt til de store firmaer og være med til at underminere demokratiske landevindinger overalt”.

Løsningen på disse problemer, set fra et europæisk perspektiv, er at befolkningerne i EU skal ”kræve demokratisk kontrol over EU's handelspolitik, herunder åbenhed i stedet for hemmeligholdelse, at valgte politiker laver lovene i EU i stedet for bureaukrater, og at EU's befolkning skal involveres i processerne i stedet for lobbyister der repræsenterer virksomheder”, siger ATM.

Læs den nye Handelspolitiske Strategi her.

Læs "Is this what democracy looks like", en alternativ handelspolitik af Alternative Trade Mandate, her.

Afrika Kontakt er en del af flere kampagneinitiativer med andre europæiske organisationer op til Europaparlamentsvalget i 2014. Hvis du er interesseret i at indgå i dette handelspolitiske arbejde, så skriv til Mads Barbesgaard: mads@afrika.dk.

Vidensbank


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev