Baggrund om det ulovligt besatte Vestsahara

Vestsahara er en tidligere spansk koloni, der i dag er besat af nabolandet, Marokko.

Vestsahara er en tidligere spansk koloni. Da Spanien forlod Vestsahara i 1975, gjorde både Marokko og Mauretanien krav på området. Det samme gjorde den lokale befolkning - sahrawiernes frihedsbevægelse Polisario, der stadig kæmper for et selvstændigt Vestsahara.

Ulovlig besættelse
På trods af at både FN og Haag-domstolen har støttet sahrawiernes krav om et selvstændigt Vestsahara, har det været ulovligt besat af Marokko siden 1975. Det ulovlige i Marokkos besættelse har FNs Sikkerhedsråd, FNs Generalforsamling, og den Internationale Domstol, gentagende gange stadsfæstet i rapporter og i over 100 resolutioner.

EU fisker ulovligt i Vestsahara
I 2002 pegede Hans Correll, daværende Under-Secretary-General for Legal Affairs i FN, i en UN Opinion på, at salg af Vestsaharas naturresurser kun kan finde sted, hvis landets befolkning tillader det og drager fordel af det. Correll kritiserede i øvrigt senere EU for at have misbrugt hans Opinion til at retfærdiggøre en fiskeriaftale mellem EU og Marokko ud for Vestsaharas kyst.

Europaparlamentets Legal Opinion fra 2009 konkluderede sidenhen, at Vestsaharas oprindelige befolkning, saharawierne, ikke er blevet spurgt om brugen af Vestsaharas naturresurser, herunder fisk, og at der ingen beviser er for, at de drager nogen fordel af salget af disse ressourcer. Den Europæiske Kommission har desuden bedt Marokko om beviser på, at fiskeriet kommer saharawierne til gode, uden at kunne få svar på dette. EU, og Danmark, handler derfor allerede nu med den nuværende fiskeriaftale imod international lov.

Mur af beton
Marokko nægter at forlade Vestsahara, og har opbygget en betonmur og udlagt landminer for at holde den lokale befolkning inde og beskytte de vigtige områder, hvor der er store forekomster af fosfat.

Kontakt vores Vestsahara gruppe på ws@globalaktion.dk, hvis du ønsker at vide mere om, hvilke aktiviteter vi har gang i lige nu.

Læs mere om Vestsahara her.

Vidensbank


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev