Vidensbank

I Vidensbanken kan du finde information om nogle af de temaer, som Global Aktion arbejder med.

I Global Aktion arbejder vi med fire hovedområder. Herunder kan du læse om dem alle og finde links til materialer om temaerne.
 

Magt og demokrati

Vi arbejder for at skabe demokratiske politiske systemer, der lægger magten i hænderne på verdens befolkninger. Et samfund styret af de mange frem for de få er en nødvendighed, hvis vi ønsker at opnå social og økonomisk retfærdighed. Det kræver også et opgør med den nuværende magtfordeling, da magten i dag i stigende grad koncentreres på færre hænder hos en politisk og økonomisk elite. 

Handel

Med aftaler som TTIP og CETA ser vi et stigende antal frihandelsaftaler blive forhandlet og vedtaget. Disse aftaler kommer ikke verdens befolkninger til gode, men fremmer i stedet de multinationale virksomheders magt over vores samfund og klode, hvilket ofte har store konsekvenser for lokalsamfund og natur. Samtidig fratager de også flertallet muligheden for at kunne bestemme over samfundsudviklingen. Som modsvar arbejder vi på at fremme alternativer for handel; alternativer, hvor beskyttelsen af mennesker og miljø sættes over profit. 

Klima

Klimaforandringerne er et produkt af et forfejlet økonomisk system. Mange af de løsninger, der præsenteres, gør ikke op med dette system, men forsøger i stedet at løse problemerne gennem markedet. Dette er falske løsninger, som er styrede af profitinteresser. De er kortsigtede, og forværrer forholdene for udsatte lokalsamfund, som i forvejen er dem, der er hårdest ramt af klima- og miljøødelæggelser. I stedet kræver en løsning på klimakrisen, at vi gør op med det nuværende system og jagten på økonomisk vækst. Vi arbejder på at fremme en sådan systemforandring. 

Naturresourcer

Over hele verden ser vi et øget pres for at privatisere fælles goder. Det resulterer i en ulige fordeling af naturressourcer på få hænder. Dermed mister mange deres levegrundlag. Global Aktion kæmper for og støtter bevægelser i at skabe demokratisk og lokal kontrol af naturressourcer. Verdens fælles goder skal gavne de mange frem for de få.

Vidensbank


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev