Udvikling For Hvem?

Hvem skal bestemme over lokalbefolkningers udvikling? Lokalbefolkningerne - eller transnationale virksomheder?
Udvindingsindustriens ekstraktivisme

Begrebet ekstraktivisme bruges til at beskrive udvindingsindustriens rovdrift på råmaterialer og naturressourcer. Industrien profiterer på eksporten af disse varer uden gavn for eller hensyn til den lokale befolkning.

Global Aktions “Udvikling For Hvem?”-kampagne belyser blandt andet, hvordan Danmarks udviklingsbistand bliver investeret i forurenende projekter såsom svinefabrikker, oliekraftværker og store virksomheder som Mærsk og Danone, som ofte underminerer lokalbefolkningen i det globale Syd frem for at skabe udvikling. Derfor sætter vi i Global Aktion spørgsmålstegn ved, hvem udviklingsbistanden skal komme til gode; er det store virksomheder, banker og pensionskasser, eller er det lokalbefolkninger og små virksomheder?

Vores “Udvikling for hvem?” kampagne er et modsvar på det udviklingsparadigme, der tillader store, internationale virksomheder at tjene milliarder på bekostning af lokalbefolkninger verden over. Kampagnen er udsprunget af civilsamfundsorganisationer i det globale Syd - særligt i det sydlige Afrika - og beskæftiger sig med ekstraktivisme - et begreb der beskriver industriers udvinding af store mængder råmaterialer og naturressourcer uden gavn for, eller hensyn til, den lokale befolkning.

Denne form for udvindingsprojekter kaldes ofte for udviklingsprojekter. Dette glorificerede udtryk kommer på baggrund af løfter om jobs til lokalbefolkningen, udvikling af infrastruktur og lokaløkonomi, forklædt som “vækst” for værstlandet. Virkeligheden er dog en helt anden.

Fortællingen om private investeringer i udvikling og såkaldte “udviklingslande” skal ændres. Udvikling betyder retten til - og muligheden for - at leve dét liv, man ønsker at leve. Udvikling er ikke en tvungen levevis, bestemt af virksomheder, der sætter egen profit højest. Udvikling skal ske i samarbejde med lokalbefolkningen og sikre retfærdighed og retten til et værdigt liv. Udvikling skal gavne lokalsamfund, ikke rige investorer og korrupte statsledere. Udvikling skal beskytte natur og miljø, bevare traditioner, kultur og arv.

Hvis du vil vide mere om kampagnen, og hvilken global kamp vi indgår i, kan du læse meget mere på siden “Om kampagnen”.

Siden her fungerer som en vidensbank, hvor du kan lære mere om baggrunden for vores kampagne. Kig forbi siden “Om ekstraktivisme” for at læse mere om den globale kontekst og udvindingsindustrien, eller “Konsekvenserne for lokalsamfund” for at lære mere om de altødelæggende og uacceptable konsekvenser som industrien bringer med sig.

 

Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev