Udvikling skal ikke være en forretning!

Da det danske folketing i starten af 2017 vedtog en ny udviklingsstrategi "Verden 2030", blev den mødt med ros fra det danske civilsamfund, og særlig godt modtaget af erhvervslivet. Strategien følger en bekymrende global tendens, hvor udvikling først og fremmest handler om at sikre de bedste muligheder for virksomheder og økonomisk vækst. Og hvor frihandel, markedsdrevet udvikling og private investeringer opfattes som vejen frem.

Den nye strategi er endnu et eksempel på, hvordan vi forsøger at bekæmpe den globale ulighed, klimakrisen og verdens konflikter med et middel, som er selv samme årsag til, at vi står med disse massive problemer og uretfærdige systemer i dag. I Global Aktion mener vi, at tiden er inde til et opgør med denne form for udviklingsforståelse. Sammen kan vi stille spørgsmålstegn ved, hvem denne form for udvikling egentlig kommer til at gavne, og om det virkelig er den bedst mulige strategi til at sikre en mere lige, retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling.  

Send en julehilsen til Ulla Tørnæs
Det er vigtigt, at vi lader vores politikere vide, at markedsdrevet udvikling ikke er den type udvikling, vi tror på. Den danske udviklingsminister Ulla Tørnæs er en af dem, der har stået i spidsen for den nye udviklingsstrategi. Hun er en af de store fortalere for, at udviklingsbistanden omlægges til at være en investering, der skal hjælpe danske virksomheder med at skabe profit i udviklingslande. Samtidig fortsætter Danmark med at være den største modtager af dansk udviklingsbistand, fordi der er afsat store summer til flygtningemodtagelse. Det er vi i Global Aktion kritiske overfor. Vi ønsker i stedet, at den danske udviklingsindsats skal være til gavn for verdens fattige.

Savner du også, at Danmark tager ansvar? Vær medafsender sammen med Global Aktion og andre på denne julehilsen til Ulla Tørnæs:

Kære Ulla

Så er endnu et år gået – og sikke meget der er sket på udviklingsområdet. Året startede ud med, at Danmark fik ny strategi for udviklingssamarbejdet, som dit parti havde hovedansvaret for. Den blev modtaget af et bredt forlig i Folketinget, mange danske civilsamfundsorganisationer klappede i hænderne og der kom færre nedskæringer end først frygtet.

Men Danmark er stadig den suverænt største modtager af vores egen udviklingsbistand. Det er vi, fordi dit parti har været med til at beslutte, at en stor del af bistanden skal gå til modtagelse af flygtninge, der kommer til Danmark. Og det er på trods af, at Danmark har modtaget langt færre flygtninge end først forventet.

Jeg bakker bestemt op om, at vi tager godt imod de flygtninge, der kommer til landet. Men jeg har svært ved at forstå, hvorfor Danmark fortsat bruger udviklingsmidler, der i sin grundtanke skal gå til at sikre langsigtet udvikling for verdens fattigste lande, til at dække egne nationale udgifter. For det betyder, at vi I det kommende år stadig vil være det land, som nyder bedst af dansk udviklingsbistand. I den forstand er der alligevel noget, der ikke har ændret sig på udviklingsområdet.

Mens Verdens samlede udviklingsbistand slog rekord i 2016 med 142,6 mia. dollar, gik Danmark den stik modsatte vej. Dansk udviklingsbistand endte i 2016 på 0,75 pct. af BNI. Det er det laveste niveau siden 1983! Medregner man det beløb af udviklingsbistanden, der ikke går til udviklingslande, men til os selv, vidner det om, at udviklingsområdet er på vej i en negativ retning.

Du husker måske, at du har udtalt, at Danmark er ” i førertrøjen i det internationale udviklingssamarbejde, både når det gælder størrelsen og den strategiske retning for indsatsen”. Her undrer jeg mig, når jeg tænker på ovenstående tendens. Hvilken førertrøje, er det, du henviser til?

For mig klinger det hult, når Løkke internationalt stiller sig i spidsen for den internationale klimakamp, eksempelvis i forbindelse med lanceringen af ’Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030' P4G. Det er svært at forstå, hvordan regeringen vil vise lederskab ude i verden, mens der herhjemme er bremset op for den grønne omstilling, ved at skære ned på klimaaftalerne. Det lugter af, at der først og fremmest er interesser i en bæredygtig udvikling, når danske virksomheder kan tjene på det. Er det den førertrøje, Danmark skal være i?

For den danske udviklingsstrategi promoverer private partnerskaber, og tilskriver generelt den private sektor en meget central rolle i udviklingsarbejdet. Måske lidt for central. Jeg frygter, at udviklingsbistanden først og fremmet bliver et middel for erhvervslivets markedsfremstød. Og med god grund. For du har jo blandt andet sagt om strategien:

”Vi vil i højere grad bruge udviklingsbistanden som risikovillig kapital og katalysator for privat finansiering fra fonde, pensionskasser og den finansielle sektor.”

Din udtalelse fik mig til at tænke på sagen om IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande, der administrerer en stor del af bistandskronerne – og som er blevet afsløret i at have penge i skattely.

At IFU har penge i kendte skattely vækker grund til bekymring. Selvom IFU understreger, at pengene ikke er placeret på Caymanøerne for at undgå skat, virker det dybt problematisk, at udviklingsmidler er involverede i skattely. Når IFU investerer i selskaber gennem skattely, bliver de en del af problemet med global fattigdom i stedet for en del af løsningen. Det er i direkte modstrid med IFUs mål om at skabe udvikling og bekæmpe fattigdom, da vi ved, hvordan skattely er med til at dræne udviklingslandene for hundreder milliarder af kroner hvert år. Var det det du mente, da du sagde ’risikovillig kapital’?

Ligeledes synes jeg, det kunne klæde udviklingsministeren at nuancere jubelglæden over investeringer via private investeringsfonde og virksomheder, da flere eksempler viser, hvordan der er blevet investeret i selskaber med en blakket fortid og ry.

Så denne julehilsen kommer med et ønske om, at Danmark virkelig kan og vil iføre sig den reelle førertrøje på udviklingsområdet, nemlig som et land, der faktisk skaber udvikling til gavn for de mange. Lad os sikre, at de danske bistandsmidler, og vores alles skattekroner bruges med verdens fattigste for øje, ikke danske virksomheder. Dét er en førertrøje, der ville klæde Danmark.

Med Venlig Hilsen

[Dit navn indsættes her]

I UDVIKLINGENS NAVN

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev