Om Global Aktion

Global Aktion, tidligere Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder. De nationale og globale politiske og økonomiske eliter, herunder de multinationale virksomheder, har tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Det skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få, ikke de mange – og hvor folkets interesser overses til fordel for den økonomiske profit. Det er en skævvridning, der øger fattigdommen og undergraver demokratiet. Disse nuværende globale strukturer er således en hindring for den globale retfærdighed, vi og vores samarbejdspartnere kæmper for.

Vi tror på, at en mere retfærdig og lige verden er mulig. En verden, hvor alle har en stemme i de politiske beslutningsprocesser. Hvor naturressourcer og rigdom er ligeligt fordelt. Simpelthen en verden, der sætter mennesker og miljø før profit.

For at gøre op med de nuværende, ulighedsskabende strukturer er det afgørende at skabe en international bevægelse på tværs af landegrænser og kontinenter. Derfor kæmper vi i solidaritet med aktive mennesker verden over for at skabe disse grundlæggende forandringer. Vi indgår i alliancer med ligesindede folkelige bevægelser for at mobilisere og aktivere hinanden i kampen for vores rettigheder og derved styrke den fælles kamp mod den økonomiske og politiske elite. Med udgangspunkt i det globale syd indgår vi i globale alliancer og handler for at ændre den politiske dagsorden.

De aktive bestemmer

Vi er ca. 150 aktivister fordelt på en lang række arbejdsgrupper. Vi har partnere i det globale Syd og sammen udvikler vi opgaverne.
Hvad vi arbejder med samler vi i en fælles strategi, som vi har udarbejdet i fællesskab.

Politisk arbejde mod global ulighed for en mere retfærdig fordeling af klodens værdier.
Alle vores arbejdsgrupper arbejder med politiske emner inden for de fire tematikker, som vi har besluttet os for at arbejde med i Global Aktion:

  • Magt og Demokrati
  • Demokratisk kontrol af naturresurserne
  • Klimakrisen og alternative løsninger på denne.
  • Handel, herunder TTIP og frihandel

Se vores kampagner her

Støtte til græsrødder i det globale Syd
Via vores partnerskaber samarbejder flere af vores arbejdsgrupper med græsrødder i det globale Syd. Målet med vores partnerskaber er at styrke organisering og mobilisering af mennesker i det globale Syd for deres rettigheder, og sammen kæmpe for en lidt bedre verden.
Se vores konkrete projekter her.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev