kampagnegruppen

Kampagnegruppen

I kampagnegruppen arbejder vi sammen med vores partnere på at sætte fokus på behovet for fundamentale ændringer i det globale system

Informations- og kampagnearbejdet er en væsentlig del af Global Aktions arbejde. I kampagnegruppen forsøger vi at sætte fokus på behovet for fundamentale ændringer i det globale system. Vi arbejder både med kampagner, der retter sig mod den danske befolkning generelt, og kampagner, der har fokus på politiske beslutningstagere i Danmark, EU og internationalt. En del kampagner er engelsksprogede og igangsættes af vores partnere i syd. Vi har tidligere lavet kampagner om bl.a. global ulighed, ocean grabbing, TTIP-aftalen, klimaretfærdighed og frihandel. Du kan se vores tidligere kampagner her.

Hvert år har vi i Global Aktion to større kampagner. Vi har løbende brug for nye aktive, som er interesserede i at udbrede viden og information og påvirke befolkningen og beslutningstagerne til at ændre tankegang og praksis på en række områder.

Som frivillig i kampagnegruppen kan man påtage sig en lang række forskellige opgaver, og man er med i alle faser af kampagneudviklingen; vi vælger i fællesskab, hvad kampagnerne skal handle om, hvordan de skal organiseres og hvad de skal indeholde. Vi producerer kampagnematerialer af forskellig art, såsom animationsfilm og infographics, vi skriver artikler og læserbreve, udfører lobbyarbejde i form af fx brevskrivning eller underskriftsindsamlinger og vi laver offentlige events, kreative aktioner og demonstrationer. Kun vores fantasi og engagement sætter grænserne.

Gruppens arbejde indgår som er en del af den samlede informations- og kampagneindsats i Global Aktion, og vi udarbejder derfor også vores kampagner i samarbejde med de andre grupper i Global Aktion og vores partnere udenfor Danmark. I vores kampagner søger vi oftest at inddrage vores partnere i Syd i så høj grad som muligt.
 
Du behøver ikke at være ekspert hverken på kampagnearbejde eller de emner, vi sætter fokus på, men vi forventer at du har en interesse i politisk arbejde og ønsker at udbrede kendskabet til de emner vi arbejder med. Og så skal du være engageret og villig til at sætte dig ind i nye emner og den politiske kontekst, vi arbejder i.

Hvis du er interesseret i at være med eller bare høre nærmere, så skriv til info@globalaktion.dk, gerne med lidt tekst om dig selv og hvorfor du er interesseret i kampagnegruppens arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig!