Drop investeringer i Vestsahara

Jeg er kunde i jeres bank/pensionsselskab og har i en rapport udgivet af Global Aktion, fået oplyst, at I har investeret i det af Marokko besatte Vestsahara. Jeg bryder mig ikke om, at I bruger mine penge til at investere i et besat land og skal derfor stærkt opfordre til, at I dropper investeringer i virksomheder, der er aktive i den besatte del af Vestsahara.

Ved aktivt at investere penge i virksomheder, der udnytter naturressourcerne i Vestsahara, er I med til at gøre besættelsen til en god forretning for besættelsesmagten. Ifølge international humanitær lov kan udnyttelse af naturressourcer i besatte områder kun finde sted, hvis to krav er opfyldt:

a.- At den oprindelige befolkning har givet sit samtykke til udnyttelsen

b.- At den oprindelige befolkning drager nytte af udvindingen af naturresurserne

Det er ikke tilfældet med en eneste af de virksomheder, der er aktive i de besatte områder af Vestsahara.

Jeg ønsker ikke, at mine penge skal bruges til at gøre en besættelse til en god forretning og skal derfor på det kraftigste opfordre til, at I dropper jeres investeringer i virksomheder, der er aktive i det besatte Vestsahara.
Der er ikke noget land, EU eller FN, der anderkender Marokkos suverænitet over Vestsåhara. Besættelsen er i strid med folkeretten, og virksomheder der er i sådanne områder, understøtter en ilegal besættelse. EU domstolen har slået dette fast med flere domme.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen