Frihandelsaftaler

Her kan du finde relevant materiale om forskellige frihandelsaftaler såsom TTIP, CETA og EPAerne
17. maj 2016

I kategori

I kategori:

Der findes et hav af forskellige frihandelsaftaler og investeringsaftaler. Nogle er bilaterale, andre multilaterale. Deres indhold og omfang er forskelligt, men grundlæggende har de det til fælles at de prioriterer virksomhedsbeskyttelse over menneskerettigheder, udvikling, demokrati og miljø. Her kan du finde materialer om enkelte af aftalerne og deres indhold. Afrika Kontakt har også en side, der specifikt omhandler TTIP. Find den her


TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA er under forhandling. Den står til at blive den største og mest indflydelsesrige frihandelsaftale i verden. Desværre indeholder den en lang række kritisable elementer, som vil forringe standarderne betydeligt på områder som forbrugersikkerhed, miljø og arbejdstagerrettigheder. Desuden kan den få store konsekvenser for udviklingslandene også, selvom de ikke direkte er parter i aftalen. 

Rapporter

John Hillary/War on Want: Booklet on TTIP

>> John Hillary, leder af organisationen War on Want, har skrevet en lille bog om TTIP-aftalens konsekvenser. Han gennemgår grundigt hvordan TTIP er 'a charter for deregulation, an attack on jobs, an end to democracy'.

     Læs mere her

CEO: The zombie ISDS

>> EU-kommissionen har forsøgt at moderere den omstridte ISDS-mekanisme. Men også i den nye form giver mekanismen virksomhederne ekstensive rettigheder over stater og individer. 

     Læs den her

EU: Trade SIA on TTIP

>> Forsknings- og konsulentvirksomheden Ecorys har efter opfordring fra EU kommissionen udarbejdet denne trade sustainability impact assessment (SIA), som de har brugt over to et halvt år på at færdiggøre. Rapporten segmenterer, at folkesundheden er i stor fare, hvis TTIP går igennem. Influks af billig salt- og fedtholdig mad vil føre til en stigning i kroniske sygdomme som diabetes og overvægt, og aftalen vil også have negative effekter på tobaks- og alkoholforbruget. Den vil føre til store jobtab særligt i kødindustrien og i stålindustrien. Og den vil have en voldsom negativ effekt på klimaet pga. store forventede CO2-udslip, som er i direkte modstrid med de løfter, som EU og USA indgik til COP21 i Paris.

     Læs hele rapporten her

     Læs War on Wants opsummering af hovedpointerne her

CEO: Investment Court System put to the test

>> Efter megen kritik af ISDS-klausulerne i TTIP har EU-kommissionen foreslået et alternativ; Investment Court System (ICS). ICS skulle gøre op med de mest kontroversielle dele af ISDS, men rapporten fra Corporate Europe Observatory gennemgår 5 konkrete sager, og kommer til den konklusion, at ICS er en fortsættelse af ISDS-tyranniet. 

     Læs rapporten her.  

Greenpeace: Lækkede dokumenter fra TTIP-forhandlingerne

>> Her kan du læse et lækket uddrag fra forhandlingsteksten. det viser blandt andet hvordan EU er parate  til at gå på kompromis med sundhed og miljømæssig regulering, og vil give udenlandske multinationale selskaber indflydelse på EUs beslutningsprocesser. 

     Læs lækket og opsummering af pointerne her

Artikler

Modkraft: TTIP-aftalen er en trojansk hest

>> Hvis vi vedtager TTIP-aftalen, lukker vi en masse ekstra konsekvenser ind ad bagdøren. Aftalen har allerede kostet milliarder.

     Læs den her.

Peter Lilley: Conservative against TTIP

>> Et britisk, konservativt parlamentsmedlem forklarer hvorfor han er mod TTIP, selvom han egentlig er fortaler for frihandel.

     Læs den her

Information: TTIP og den danske fagbevægelse

>> Store dele af den danske fagbevægelse er positivt stemt overfor TTIP, selvom den vil få store konsekvenser for deres medlemmer og alt det, fagbevægelsen kæmper for. 

     Læs den her.

The Guardian: TTIP is an assault on our democracy

>> Med TTIP-aftalen afgiver medunderskriverne en stor portion suverænitet. TTIP vil betyde en mindskelse af vores demokratiske råderum, og vil gve USA og multinationale selskaber stor magt over vores fremtidige beslutninger. 

     Læs den her

Alternativet: USA skal ikke have indflydelse på EU-lovgivning

>> Rasmus Nordqvist fra Alternativet kommenterer på et læk fra TTIP forhandlingerne, der gav indsigt i planerne om at tage USA med på råd i udarbejdselsen af fremtidig EU-lovgivning. Det synes Nordqvist, og mange andre sammen med ham, ikke er nogen god ide - det vil modarbejde progressiv lovgivning, og er imod demokratiske principper, siger han. 

     Læs hans indlæg her

Videoer

CEO: Suing the state - Hidden rules within the EU-US trade deal

>> Videoen giver en hurtig men grundig gennemgang af Investor State Dispute Settlement klausuler i TTIP og hvordan ISDS og investorbeskyttelse generelt er et angreb på demokratiet, miljøet og almindelige borgere. 

     Se den herCETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement

Handelsaftalen mellem Canada og EU er ligesom TTIP under forhandling, og betegnes sommetider som TTIPs slemme lillebror, idet den indeholder mange af de samme mekanismer og klausuler som den foreløbige TTIP-aftale. CETA er stort set færdigforhandlet, og står dermed til at kunne vedtages hvert øjeblik. 

TNI: Trading away Democracy

>> En gennemgang af hvordan CETAs ISDS-mekanisme vil afholde regeringer fra at handle i offentlighedens interesse. Canada har i forvejen en række negative erfaringer med ISDS-mekanismen i NAFTA aftalen, den nordameriaknske frihandelsaftale.

     Læs den her

CCPA: Making sense of the CETA

>> Canadian Centre for Policy Alternatives præsenterer en rapport og uafhængig analyse af den lækkede færdige CETA-tekst. Rapporten gennemgår nogle af CETAs mest omdiskuterede kapitler, og ser blandt andet på aftalens indflydels på intellektuelle rettigheders i medicinalindustrien, investor-state dispute settlement, offentlige services og meget mere. 

     Læs analysen her

The Guardian: Think TTIP is a threat to democracy? There's another trade deal that is already signed

>> Modstanden mod TTIP vokser, men samtidig er den canadiske ækvivalent til TTIP allerede færdigforhandlet og underskrevet. Hvis den bliver ratificeret vil det få betydelige konsekvenser for vores demokrati. Det er 'big business' mod borgerne. 

     Læs artiklen herEPA'erne - Economic Partnership Agreements

EPAerne er en række økonomiske samarbejdsaftaler mellem EU på den ene side, og på den anden side syv forskellige regioner i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet (ACP-landene). Aftalerne outliner både handelssaarbejde og udviklingssamarbejde, og har blandt andet til formål at skabe større økonomisk integration for nogle af verdens fattigste lande. I praksis er der dog ikke den store gevinst for de mindst udviklede lande, der med EPA'erne blot bliver endnu mere afhængige af EU, og lettere sidder fats i en stillestående udvikling, hvor man ikke selv er i stand til at producere værditunge varer. 

EPA Watch: An introduction to EPAs

>> En kort opsummering af EPAernes kontekst og største kritikpunkter

     Læs det her

Stop EPA: Briefing: Still pushing the wrong deal for Africa?

>> Policy briefing om EPAerne, hvor de mest kritisable områder gennemgås, herunder General System of Preferences (GSP), regional integration og EUs ufine forhandlingsmetoder.

     Læs det her.  

EU: Om samarbejde med Afrika

>> EUs egen beskrivelse af deres samarbejde med det afrikanske kontinent

     Læs det her

Concord: Who benefits from the EU-ECOWAS EPA?

>> Concord Europe sætter spotlight på den EPA, der er forhandlet mellem EU og ECOWAS (Economic Community of West African States), og anbefaler, at at EUs medlemslande ikke ratificerer EPAen, idet den underminerer Vestafrikas mulighed for udvikling. EPAen fratager de vestafrikanske lande muligheden for at bruge en række redskaber til at udvikle forskellige økonomiske sektorer, ligesom man ikke giver mulighed for at kunne konkurrere på en fair basis med EU.

  Læs publikationen her.

EurActiv: EU-Africa free trade agreement ‘destroys’ development policy, says Merkel advisor

>> Günter Nooke, som er Angela Merkels Afrikakommisær, revser EPAerne og siger, at de direkte modarbejder EUs udviklingsmæssige indsats på det Afrikanske kontinent.

     Læs artiklen her

ICTSD: EU-ECOWAS EPA is not everybody's succes story

>> EPAen mellem de vestafrikanske lande (ECOWAS) og den Europæiske Union (EU) blev forhandlet på plads på trods af massive uenigheder mellem forhandlingspartene. ECOWAS endte med at give sig på en lang række områder, selvom de endnu ikke havde en fælles strategi for handelspolitik, og den nuværende EPA kan vise sig at gå stik imod fremtidig politik. EPAen skal ses i lyset af, at ECOWAS ingen erfaring havde med at forhandle på regionens vegne, mens EU har masser erfaring. 

     Læs artiklen her

 

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.