Du kan donere til vores crowdfunding til støtte for landarbejderne i Western Cape-provinsen HER

Landarbejdere i Sydafrika er en af landets mest marginaliserede grupper. Arbejderne udnyttes systematisk af deres arbejdsgivere på store kommercielle landbrug. Lave lønninger og dårlige arbejds- og leveforhold er med til at fastholde arbejderne i en slavelignende afhængighed af deres arbejdsgiver, og apartheid spøger stadig på de dybt raceopdelte arbejdspladser, hvor hvide chefer har alt magten og bliver rigere og rigere på bekostning af sort arbejdskraft. 

Arbejderne er dårligt organiserede, og har svært ved at sige fra overfor de udnyttelsesforhold de lever under. 
Heldigvis er der mange mennesker, der hver dag kæmper for retfærdighed og et værdigt liv for landarbejderne og landbefolkningen generelt. I øjeblikket strejker arbejderne hos vinproducenten Robertson Winery for en løn der er til at leve for samt et opgør med de strukturer der fastholder mennesker i fattigdom. Viljen er der, men der er hårdt brug for økonomisk støtte til politiske initiativer og mobilisering i kampen mod de apartheidlignende arbejdsstrukturer. Med din hjælp kan arbejderne holde møder, workshops og protester, så deres sag kan komme på dagsordenen.

-----------------------------------------------------------------------------------

Den sydafrikanske fagforening CSAAWU (the Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union) er blot en af mange aktører, der forsøger at gøre op med de apartheidlignende tilstande, der gør det muligt for store kommercielle vingårde at betale deres arbejdere slavelignende lønninger. I gennemsnit bliver arbejderne betalt en løn på omkring 1500-2100 kr. om måneden – på ingen måde nok til at leve et værdigt liv med Sydafrikas nuværende priser. De dramatisk lave lønninger holder arbejderne fast i et slavelignende afhængighedsforhold til deres arbejdsgivere, og begrænser deres muligheder for at forlade farmene og forbedre levevilkårene for dem selv og deres børn. Forholdene reproducerer apartheidregimets undertrykkelse og ulighed.

Som den kritiske dokumentarist Tom Heinemanns chokerende dokumentar ‘Bitre Druer’ (der i øvrigt vises på DR2 den 20. oktober) tydeligt viser, lever de sydafrikanske landarbejdere til hverdag under utrolige forhold. Mangel på sikkerhedsudstyr, utilstrækkelige og endda ubeboelige boligforhold og mangel på både rent drikkevand og toiletforhold er hverdag for mange, ligesom folk jævnligt fyres eller sættes på gaden på meget vagt grundlag. Dertil kommer endda sommetider fysisk vold og racistiske eller sexistiske henvendelser fra arbejdsgiveren. Alkohol hærger også landbefolkningen, og arbejdsgivere bidrager sommetider til problemet ved at sælge vin til arbejderne ekstra billigt eller endda på kredit. På den måde fastholdes arbejdere både i afhængigheden til alkohol og til arbejdsgiveren.

Landarbejdere er blandt Sydafrikas dårligts organiserede arbejdere. Fagligt organiserede landarbejdere oplever ofte intimiderende opførsel fra deres arbejdsgivere, de er oftere ofre for uretmæssige fyringer og har sværere ved at finde jobs. Dette begrænser naturligvis landarbejdernes råderum i forhold til at kræve retfærdig behandling, højere lønninger og respekt fra arbejdsgiveren.

Den respektløse behandling af arbejdere er på ingen måde begrænset til vinsektoren; den er derimod desværre almindelig praksis på store, kommercielle landbrug i hele Sydafrika.

Robertsons vinarbejdere rejser sig imod udnyttelse
Arbejdere fra Robertson Winery, der ligger i hjertet af det, der er kendt som ”The valley of wine and roses” i Western Cape-provinsen i Sydafrika, har nu sagt ”NOK!” Ved at gå på strejke har de sagt fra overfor apartheidlignende arbejdsforhold og en løn, der hver dag øger deres fattigdom. De fleste af arbejderne er organiseret igennem CSAAWU. Igennem næsten to måneder har de nu demonstreret i området for at gøre en ende på deres arbejdsgiveres skamløse udnyttelse.

Desværre er strejken ikke overraskende blevet mødt af intimiderende opførsel, trusler og fjendtlighed fra arbejdsgiverens og private sikkerhedsfirmaers side. Ledelsen på Robertson Winery har kategorisk nægtet at lytte til arbejdernes krav om en løn, der er til at leve for, på 8.500 sydafrikanske Rand (cirka 4200 kr.) i stedet for de ca. 3000 Rand (ca. 1500 kr.), de tjener nu. I stedet har ledelsen hyret strejkebrydende arbejdere og fortsætter produktionen ufortrødent til trods for, og i direkte modarbejdelse, af strejken. Strejkende arbejdere oplever store økonomiske problemer i øjeblikket, udelukkende fordi de var modige nok til at påkræve sig værdighed og respekt.

En større kamp
Robertsons vinarbejdere er langt fra de eneste, der kæmper denne kamp – deres kritisable forhold deles af utallige andre i regionen. Det er på tide, at vi står sammen i solidaritet med landarbejderne, og gør modstand mod disse åbenlyse brud på internationale menneske- og arbejdsrettigheder. At støtte Western Cape-provinsens landarbejderes kamp er et skridt i en større kamp. En sejr for arbejderne på Robertson Winery vil potentielt kunne opmuntre udnyttede arbejdere i hele Sydafrika til at rejse sig fra udnyttelsen og kæmpe for at overkomme eftervirkningerne af apartheid.

Arbejdernes kamp er afhængig af din støtte
Hjælp os med at nå målet på 7.500 USD (ca. 50.000 kr.) til vores Farm Workers Solidarity Fund. Ved at donere støtter du landarbejdernes indsats for at mobilisere og organisere politiske initiativer rettet mod at bekæmpe spøgelset efter apartheid og bygge et sydafrikansk samfund, hvor alle arbejdere behandles med respekt og værdighed.
Det er ikke let at kæmpe for sine rettigheder i landdistrikterne i Western Cape, hvor små samfund er isolerede fra hinanden, og hvor fattigdom er et udbredt problem. Vores økonomiske støtte kan gøre en stor forskel for landarbejderne og deres muligheder for at organisere sig og stå sammen for deres rettigheder.

Dine penge vil være med til at opretholde strejken blandt Robertson Winerys vinarbejdere samt støtte lignende tiltag i fremtiden ved fx at sørge for mad og andre nødvendigheder til strejkende i en akut situation. Derudover vil dine penge gå til at gøre det muligt for landarbejdere at holde community møder, demonstrationer, protest-events og workshops, og at printe materialer som flyers for at kunne komme ud med deres budskaber.

Alle donationer, store som små, er en kæmpe hjælp. Sammen kan vi sikre, at de sydafrikanske arbejdere får den nødvendige støtte til at kæmpe imod undertrykkelsen og stå sammen om bedre arbejdsforhold og lønninger.

Støt vores crowdfunding HER - alle bidrag værdsættes!


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev