Global Aktions strategi 2016 - 2020

I april 2016 vedtog vi en ny strategi for de næste års arbejde. Strategien er rammen for alle arbejdsgruppernes arbejde.

Global Aktions strategi er rammen for hele foreningens arbejde. I strategien har vi sat os en række konkrete mål, og vi arbejder sammen om at nå disse meget ambitiøse mål vi har sat.

Hvis du vil være aktiv i Global Aktion skal du derfor gøre op med dig selv om de ønsker at arbejde inden for den politiske og strategiske ramme som vi har lagt os på.

I Global Aktion har vi, udover vores overordende strategi, en række politikpapirer, strategier og tilgange som vi sammen har udviklet. Disse sætter retningen for vores arbejde i arbejdsgrupperne. Det er derfor ikke tilfældigt hvem vi samarbejder med i det globale Syd og om hvad. Disse sammen med en række manualer for vores kampagne og projektarbejde er samlet på vores Intranet, som kun de aktive har adgang til. Du finder vores strategi og Partnertilgang på engelsk i menuen i toppen.