Youth Forum - Ungdomsbevægelse i Zimbabwe

Zimbabwegruppen

Vi arbejder for politiske og civile rettigheder med henblik på at styrke kampen for demokrati i et land præget af stor ulighed og manglende rettigheder

Global Aktion arbejder i Zimbabwe med demokratisk mobilisering, politisk inklusion og kampen for politiske og civile rettigheder. Vi har særligt fokus på unge og kvinder, som er nogle af de mest marginaliserede grupper i det zimbabwiske samfund. De politiske beslutningsprocesser i Zimbabwe er domineret af en politisk elite af gamle mænd, og det er svært for den almindelige borger, specielt som ung eller kvinde, at få ordenlyd – ikke mindst på grund af et dybt repressivt patriarkalsk system, der slår hårdt ned på politisk modstand. Politisk vold og undertrykkelse er hverdagskost, og selvom civile har forfatningsmæssige politiske- og borgerrettigheder, er der i Zimbabwe et stort problem med implementeringen af disse. Derfor arbejder vi for udbredelse af viden om rettigheder, samt med at holde beslutningstagerne ansvarlige for den manglende implementering af forfatningen og rettighederne. 

Zimbabwegruppen arbejder med en række forskellige partnere i Zimbabwe. Fælles for dem er, at de arbejder rettighedsbaseret og for demokratisk inklusion af befolkningen, hvad end de fokuserer på kvinder, unge eller mere generelt. Vi samarbejder med nogle partnere om udviklingsprojekter, der fokuserer på netop disse ting. Idet vores partnere arbejder indenfor den samme tematiske ramme, forsøger vi desuden at arbejde tværgående og facilitere samarbejde mellem de forskellige partnere.

Vores partnerskaber er baseret på et fælles ønske om at skabe social og politisk forandring, og aktiv solidaritet er et nøgleord. Derfor bruger vi også energi på ikke blot at planlægge, implementere og monitorere projekter i samarbejde med vores partnere, men også at indgå projektfri partnerskaber. Vi lægger desuden vægt på at sætte situationen i Zimbabwe på dagsordenen i Danmark, både hos befolkningen og politikerne. På den måde kan vi støtte op om vores partneres kamp, selvom vi ikke er i Zimbabwe sammen med dem. 

Som aktiv i Zimbabwegruppen får du en unik mulighed for at arbejde direkte og tæt sammen med seje civilsamfundsgræsrødder, der virkelig kæmper en vigtig kamp for rettigheder og politisk indflydelse. Du vil kunne få indsigt i projektstyring og monitorering, eller du kan sætte dine kreative kampagneevner i spil for at styrke oplysningsarbejdet i Danmark eller internationalt. 

Er du interesseret i at være med i gruppen, eller vil du bare gerne høre mere, så skriv til info@globalaktion.dk. Skriv gerne en smule om dig selv og hvorfor du er interesseret i gruppen. Vi forventer ikke, at du er ekspert eller har en masse erfaring, men vi forventer, at du er interesseret og engageret, og at du er villig til at sætte dig ind i den kontekst vi arbejder i. 

Vi holder møder ca. 2 gange om måneden.