SUDF - Demokrati i Swaziland

Swazilandgruppen

Vi støtter demokratibevægelsen i Afrikas sidste enevældige monarki igennem udviklingsprojekter og politisk fortalervirksomhed
Gruppens projekter:

Projekttitel: Unity for Change

 

Projekttitel: Organize and mobilize for democratic change

 

Projekttitel: Embili Impela  

I Swaziland arbejder Global Aktion med magt og demokrati. Vi samarbejder med prodemokratiske græsrødder i landet og forsøger at støtte op om initiativer, der skal skabe grundlag for reformer af de politiske og økonomiske forhold i landet. Swaziland er nemlig Afrikas sidste enevældige monarki, og kongen og en lille elite sidder tungt på både magt og ressourcer – og de er ikke særlig villige til at give befolkningen adgang til nogen af delene. 

Vi har flere forskellige partnerskaber i Swaziland. Fælles for dem alle er, at de er bevægelser, der arbejder for demokrati og en mere retfærdig fordeling af magt og ressourcer. Vi arbejder løbende på at sikre økonomisk bæredygtighed til vores partnerskaber, men samarbejdet er baseret på mere end penge; det er baseret på solidaritet og gensidig respekt, og det er vigtigt for os ikke at have et traditionelt donorforhold til vores partnere. Vi kan lære af hinanden og bruge hinanden. 

Derfor er der også flere forskellige aspekter af arbejdet i Swazilandgruppen. Swazilandgruppen er inddelt i en række undergrupper, der samarbejder tæt med vores forskellige partnere i Swaziland. Igennem dette samarbejde udvikler og implementerer vi forskelligartede projekter i samarbejde med vores partnerorganisationer. Disse projekter skal styrke de pro-demokratiske kræfter i Swaziland og skabe muligheder for at ændre den politiske og økonomiske virkelighed i landet. 

Som medlem af Swazilandgruppen får du mulighed for at indgå i processen omkring formuleringen, implementeringen og monitoreringen af udviklingsprojekter. Dette foregår i et tæt samarbejde med vores partnerorganisationer i Swaziland, da det er deres visioner der ligger til grund for projekternes udformning. Bl.a. derfor vil der indgå en del rejser til Swaziland, hvor vi mødes med partnerne og drøfter de igangværende processer.

Desuden arbejder vi med at sætte Swaziland på dagsordenen herhjemme og skabe fokus på situationen i landet. Det gør vi gennem diverse løbende oplysnings- og kampagneaktiviteter, lobbyarbejde og politisk fortalervirksomhed. Dermed vil man som aktiv i Swazilandgruppen have mulighed for at engagere sig i de kreative og politiske processer, der udgør en stor del af gruppens arbejde.

Såfremt du ønsker at engagere dig i Swazilandgruppens arbejde bedes du kontakte os på info@globalaktion.dk og fremsende en kort beskrivelse af dig selv og dine færdigheder indenfor, eller kendskab til, udvikling, og hvorfor du ønsker at være engageret i Global Aktions Swaziland gruppe. Vi forventer ikke, at du har stor erfaring, men vi forventer at du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, som vores arbejde foregår i.

Yderligere information om vores nuværende projekter kan findes i vores projektoversigt.