Sundhedsgruppen

Vi arbejder med sundhedsrettigheder og med et særligt fokus på blomsterindustrien i Uganda
Gruppens projekter:

Projekttitel: Our Right - Our Claim

I sundhedsgruppen lancerede Global Aktion i januar 2018 et nyt projekt. Projektet foregår i samarbejde med Uganda Horticulture Industrial, Service Providers and Allied Worker′s Union (UHISPAWU) og Solidarity Uganda. Projektets mål er at styrke arbejdstager og–sundhedsrettigheder i blomsterindustrien i Uganda. 

Gennem de sidste årtier har blomsterindustrien oplevet en enorm vækst i Uganda og repræsenterer nu en væsentlig og strategisk vigtig del af landets indkomst. Arbejdsrettigheder i sektoren er dog stadig minimale, og langt størstedelen af arbejdsstyrken i industrien lever fortsat under fattigdomsgrænsen. Yderligere er arbejdsforholdende yderst kritiske. Mangel på tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr, barselsorlov og manglede sundhedsrettigheder er blot nogle af de udfordringer som arbejderne møder på daglig basis. 

Vores partner UHISPAWU er den eneste fagforening indenfor blomsterindustrien i Uganda. Fagforeningen er gode til at organisere sig, men de mangler kapacitet til at udtænke taktiske strategier til at kræve og forhandle sig frem til bedre arbejdsforhold. Solidarity Uganda modsat, er eksperter i strategisk support og træning, og derigennem kan vi kan styrke den organisatoriske kapacitet i UHISPAWU. Projektet forsøger, igennem organiseret arbejde, at mobilisere og styrke arbejderne til at være en intergreret og aktiv del af at forbedre deres egne arbejdsforhold og sundhedsrettigheder. 

Pt. er vi fem aktivister i arbejdsgruppen som alle har forskellig baggrund. Vi er altid på udkig efter nye dedikerede aktivister. Det er absolut ikke et krav at du er en ekspert indenfor området for at være med i gruppen, men vi forventer at du er interesseret i sundheds og-arbejdstagerrettigheder. Som medlem af gruppen vil din primære opgave være at arbejde med projektet. I den kommende fremtid vil vi lancere en kampagne i Danmark, som vil tage udgangspunkt i det arbejde som vi laver i Uganda. Derfor ønsker vi også at nye aktive enten har erfaring eller lyst til at arbejde med kampagnearbejde. Gruppen mødes to til tre gange om måneden, afhængigt af arbejdsbyrden. Hvis du er intereseret i at blive medlem af gruppen, eller blot har spørgsmål til hvad vi laver så send en mail til info@globalaktion.dk. Venligst vedhæft en kort beskrivelse af dig selv, og hvorfor du er intereseret i gruppen.