Global Aktions Research kollektiv

Viden giver magt

Research-kollektivet er en gruppe startet i foråret 2018 og som arbejder med at undersøge og indhente oplysninger om emner der er relevante for Global Aktions politik og kampagne arbejde.

Research-kollektivet arbejder blandt andet med at undersøge hvordan Danmarks og EUs udviklingsmidler og investeringsmidler påvirker modtagerlandene og befolkningerne. Er vi med til at understøtte en ikke-bæredygtig industri der kun gavner de store multinationale virksomheder og som udkonkurrerer de lokale og skaber større ulighed? Er vores penge med til at støtte de undertrykkende og korrupte regimer i ustabile konfliktområder, eller kan vi med målrettet støtte og investeringer fremme en fredelig og demokratisk udvikling der skaber mere lighed? Kan vores indsats være med til at forebygge flygtningekriser, eller bidrager vi tværtimod til at skabe konflikter og fattigdom og derved forværre flygtningesituationen? Bliver danske investeringsmidler brugt til at udplyndre fattige lande ved for eksempel resource grabbing, gælds-slaveri, forurenende minedrift, eller ikke-bæredygtigt landbrug?

Det er tanken at research-kollektivet skal samarbejde lignende organisationer i andre lande såvel som med organisationer i de berørte lande.

Det er ikke på forhånd bestemt hvordan de informationer vi indsamler skal bruges. De kan for eksempel offentliggøres i form af avisartikler, rapporter, foredrag, offentlige debatter, podcasts, videoer, eller nyheder på de sociale medier.

Hvis du interesserer dig for hvordan global handel og investeringer skaber en ulige fordeling af verdens goder, og hvis du kan lide at nørde med at finde oplysninger om disse emner, så vil vi være glade for at se dig i research kollektivet. Vi mødes em gang om ugen, hvor vi har et åbent miljø hvor ideer og resultater løbende diskuteres og vendes.

Kontakt info@globalaktion.dk for at komme i kontakt med gruppen.