Arbejdsgrupper

Alle er velkommen som aktive i en af vores arbejdsgrupper, så længe du kan støtte vores tilgang og strategi. Der er mange grupper og mange muligheder

Der er en hel række arbejdsgrupper i Global Aktion. Grupperne er selvstyrende og ansvarlige for de aktiviteter de laver. Grupperne arbejder med forskellige temaer af udviklingsmæssig karakter, med det formål at støtte græsrødder i det flobale Syd i deres kampe for økonomiske, politiske og sociale rettigheder. Du finder alle arbejdsgrupperne i menuen til højre.

Opgaverne er mange:

Arbejdsgrupperne skriver deres egne strategier og finder selv ud af hvordan de vil organisere sig. En arbejdsgruppe arbejder med mange forskellige opgaver. Fra udviklingsprojekter til politiske kampagner i Danmark og EU. Så groft set kan man sige at arbejdsgrupperne kan opdele i to: Den der har fokus på projektarbejde med partnere i det globale Syd, og de grupper der arbejder med politik og kampagne arbejde i Danmark, men med udgangspunkt i de kampe der er i syd. Uanset hvordan en gruppe arbejder, er det gruppens medlemmer, der med udgangspunkt i vores fælles strategi udarbejder de konkrete planer for gruppens arbejde.

Hvad kan du forvente:

Ved at være aktiv i en af vores arbejdsgrupper kan du forvente at få travlt. Men bare rolig, du bestemmer selv hvor megen energi du vil lægge i det. Du skal dog som minimum forvente, at du skal deltage i 2-3 møder om måneden og at du skal forberede dig før møderne. Der er mange dokumenter i forbindelse med vores projektarbejde. Vi er ansvarlige over fra Danida og andre, der støtter vores projektarbejde. Derfor skal kvaliteten af det vi laver være i top. Og så er der jo mennesker i det globale Syd, der er afhængige af, at vi gør det vi skal. Når du starter i en gruppe er det vigtigt, at du er klar om hvor meget tid du har og hvad de andre kan forvente af dig.

Støtte i arbejdet

Du kommer ikke til at stå alene med opgaverne. Vi arbejder altid i grupper, så der er en flere, der ved hvad der sker. Global Aktions ansatte har som primær opgave at støtte de aktive og de mange arbejdsgruppers arbejde. Det er dog ikke de ansatte der udføre opgaverne, det er de aktive medlemmer af grupperne.