Ti ting du bør vide om TTIP

Der er mange grunde til at være imod TTIP. Vi har samlet et par af de vigtigste her.
02. november 2015

 

Med TTIP får du andet end det, de lover dig 

 

Tilhængere maskerer TTIP bag løfter om vækst og billigere varer. Realiteten er bare, at prisen for dette er tårnhøj: TTIP medfører en underminering af demokratiet, mindsket forbrugersikkerhed og store konsekvenser for udviklingslandene.

 

Fra de multinationale til de multinationale

Ser man på statistikken over, hvem der har deltaget i lobbymøderne forstår man godt, hvorfor TTIP er så gavnlig for multinationale selskaber: De har selv været med til at skrive aftalen. I mellemtiden er de offentlige interessegrupper blevet så godt som ignoreret. 

 

TTIP lader multinationale selskaber sagsøge lande 

Med den omdiskuterede ISDS-mekanisme, som er en del af TTIP, bliver det muligt for multinationale selskaber at sagsøge lande for at sikre deres profit. Alene i sagsomkostninger vil prisen være tårnhøj for landene og dertil kommer eventuel erstatningskrav til de multinationale selskaber.  

 

TTIP er et angreb på miljøet

Muligheden for at sagsøge lande vil betyde at det blandt andet vil være sværere at indføre lovgivning om miljøhensyn. For eksempel har en lignende mekanisme haft store konsekvenser i Tyskland, da man ville udfase atomkraft. 

 

TTIP er et angreb på faglige rettigheder

Muligheden for at sagsøge lande vil betyde at det blandt andet vil være sværere at indføre lovgivning som forbedrer arbejdstagerrettigheder. For eksempel har en lignende mekanisme haft store konsekvenser i Egypten, da man øgede mindstelønnen. 

 

TTIP angriber retfærdig beskatning

Muligheden for at sagsøge lande vil betyde at det blandt andet vil være sværere at indføre lovgivning om retfærdig beskatning. For eksempel har en lignende mekanisme haft store konsekvenser i Burundi, da man ville beskatte landets naturessourcer.

 

TTIP angriber forbrugersikkerheden

Med TTIP ønsker man at mindske reguleringen af varer, og det vil medføre usunde varer i de danske supermarkeder, som hidtil har været forbudte i EU. 

 

Der er behov for en TTIP-debat i Danmark

Modstanden mod TTIP vokser i hele Europa, men det er stadig ikke et emne, der diskuteres særlig meget i Danmark. Jo flere vi er, der står sammen, jo mere øges presset på politikere - både i Danmark og i EU.

 

De multinationale selskaber sagsøger løs

Med TTIP vil antallet af sager hvor multinationale selskaber sagsøger lande eksplodere.

 

Kampen mod TTIP er global

De multinationale selskaber har længe sagsøgt udviklingslande for demokratiske beslutninger. Med TTIP vil deres magtovertagelse øges yderligere. 

 

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.