Kilder til ulighed

Du kan på denne side finde kilderne til de tal og fakta, der bliver brugt i vores film om global ulighed.
01. december 2015

I kategori

I kategori:

Uligheden er stor og stigende, både i Danmark og resten af verden.

Den rigeste hundrededel, altså 1 procent af verdens befolkning ejer hele 43% af dens rigdomme. Til sammenligning ejer de 80% fattigste kun 6% af verdens rigdomme.[1]

Alene verdens 85 rigeste mennesker, det antal personer, der kan være i denne bus, ejer lige så meget som de fattigste 3.5 milliard – halvdelen af jorden befolkning.[2]

Eller hvad, der svarer til indbyggertallet i Kina, Indien, USA, Brasilien og Japan tilsammen.[3]

De rige lande forsøger at kompensere for uligheden udviklingsbistand.

Eksempelvis gav Danmark i 2012 cirka 16 milliarder kroner fordelt på en række lande[4] og hvert år giver de rige lande tilsammen omkring 730 milliarder kroner i bistand. [5]

Det er rigtig mange penge, så hvad er årsagen til at den globale ulighed alligevel vokser?

En del af forklaringen er at multinationale firmaer hvert år flytter 5.000 milliarder kroner ud af udviklingslandene gennem skattely altså uden at betale skat.[6]

Desuden betaler udviklingslandene årligt 3.000 milliarder kroner i renter og afdrag på lån til de rige lande. Og det er til lån, der allerede er betalt tilbage, mange gange.[7]

Og så er der de penge som de fattige lande mister pga. handelsvilkår pålagt af de rige lande. Man vurderer at disse regler hvert år koster de fattige lande omkring 2.700 milliarder kroner.[8]

Samlet svarer det til, at hver gang de rige lande giver en krone i udviklingsbistand så forsvinder der 14 kroner ud af de fattigste lande. [9]

Så hvis vi reelt ønsker at gøre op med uligheden i verden, kræver det nye kort på bordet.

Så lad os ændre de globale spilleregler og gøre kampen mod uligheden mulig.

 

[1] Tallene for, hvordan verdens rigdomme er fordelt på befolkningen kommer fra Credit Suisse Global Wealth Report 2012. Rapporten kan findes her 

[2]Udsagnet om at verdens 85 rigeste ejer lige så meget som halvdelen af jordens befolkning, kommer fra  rapporten “Working for the few” udgivet af Oxfarm i januar 2014. 

[3] Befolkningsstørrelserne for hhv. Kina (1,363 mia.), Indien (1,241 mia.), USA (317,677 mio.), Brasilien (201,032 mio.), og Japan (127,180 mio) er tilsammen 3,249 milliard. Under havldelen af jordens befolkning på 3,5 milliarder mennesker. 

[4] Det præcise tal for den samlede danske udviklingsbistand for 2012 er 15,589 milliard kroner. Dette inkluderer alle former for bistand, både multilateralt og bilateralt. Tallet dækker således ikke kun støtte direkte til udviklingslandene. Du kan se den samlede fordeling i denne oversigt fra Danidas årsrapport 2012.

[5] Det præcise tal for den internationale udviklingsbistand i 2012 var 731,383 milliarder kroner. Tallet dækker international bistand fra DAC-lande (OECD-lande), Ikke-DAC-lande og multilateral agenturer. Du kan finde tallene i OECD statistikbank

[6] Omkring 1.000 milliarder dollars forsvinder årligt ud af verdens fattigste lande gennem kapitalflugt. Tallet stammer fra den Washington-baserede tænketank Global Financial Integrity. Korruption og hvidvaskning af sorte penge er blandt nogle af årsagerne til kapitalflugt, men langt størstedelen af kapitalflugt sker gennem multinationale selskaber. Omkring 60 procent af al verdenshandel foregår ifølge OECD internt mellem selskaber, der er en del af samme virksomheder.

[7] Tallet om udviklingslandene årligt betaler 3.000 milliarder kroner renter og afdrag på lån, kommer fra Verdensbankens internationale statistikker over gæld.

[8] Estimatet om, at verdens fattigste lande, hvert år taber 2.700 milliarder kroner, som konsekvens af handelsregler pålagt af de rige lande (gennem IMF og Verdensbanken) kommer fra den anerkendte økonom Roberts Pollin’s bog Contours of Descent fra 2003

[9] Samlet set forsvinder der således 10.700 milliarder kroner ud af udviklingslandene hvert år. Det divideret med den internationale udviklingsbistand i 2012 på 731 milliarder kroner giver 14,6 gange. Her rundet ned til 14


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrevKampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.