Kilder til kampagnen

Du kan her finde kilderne til de tal og fakta, der bliver brugt i vores kampagne om Systemforandring - ikke Klimaforandring
06. november 2015

I kategori

I kategori:

Filmen: "Systemforandring - ikke klimaforandring"

90 virksomheder har ansvaret for 2/3 af den globale udledning af drivhusgasser siden industrialiseringen: Heede, Richard (2014) “Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010” I Climatic Change, January 2014, Vol. 122, Issue 1, pp. 229-241: http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y og http://carbonmajors.org/download-the-study/

De fattigste og mest udsatte lande påvirkes mest af klimaforandringerne: Climate Justice Programme (2015) ”Making a killing. Who pays the real costs of  Big Oil, Coal and Gas?”: http://climatejustice.org.au/wp-content/uploads/2015/10/Making-A-Killing...

Multinationale selskabers økonomiske interesser i klimapolitik: TNI og Democracy Center (2014) ”Corporate Conquistadors: How corporations both drive and profit from climate destruction”: https://www.tni.org/en/briefing/corporate-conquistadors

Forside: "Systemforandring - ikke klimaforandring"

I 2050 vil klimaforandringerne koste det afrikanske kontinent omkring 340 milliarder kroner: rapport fra United Nations Environment Programme (2015) "Africa's Adaption Gap 2": http://apps.unep.org/publications/pmtdocuments/-Africa%E2%80%99s_Adaptation_Gap_2__.pdf

Artiklen: "Klimaforandringerne rammer også småfiskere i Syd"

Om ocean grabbing: www.afrika.dk/kampagner/stopoceangrabbing

Stordriftsfiskeriet bruger ti gange så meget fossilt brændstof per ton fisk fanget som småfiskere gør: HLPE (2014). ”Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security”: http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Artiklen: "Zimbabwiske stemmer i kampen for et ændret madsystem"

La Via Campesina (2015) “Declaration of the International Forum for Agroecology”: http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/sustainable-peasants-agriculture-mainmenu-42/1749-declaration-of-the-international-forum-for-agroecology

En omlægning af landbrugssystemet kan brødføde det dobbelte af verdens befolkning: FN /UNCTAD (2013)”Trade and Environment Review 2013”: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf

Opgørelser over fødevareproduktionens udledninger af drivhusgasser: WorldWatch Institute (2009) ”Livestock and Climate Change”: http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

Landgrabbing og lukrative handelsaftaler mellem regeringer og virksomheder: UNAC/GRAIN (2015) ”The land grabbers of the Nacala Corridor”: https://www.grain.org/article/entries/5137-the-land-grabbers-of-the-nacala-corridor

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.